MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Экономика -> Призначення та сутність обліку затрат на виробництво. Місце обліку в управлінні поточними витратами

Название:Призначення та сутність обліку затрат на виробництво. Місце обліку в управлінні поточними витратами
Просмотров:355
Раздел:Экономика
Ссылка:none(0 KB)
Описание: Курсова робота на тему: «Призначення та сутність обліку затрат на виробництво. Місце обліку в управлінні поточними витратами» Вступ   Актуальність теми. Одним із реальних

Университетская электронная библиотека.
www.infoliolib.info

Часть полного текста документа:

Курсова робота

на тему: «Призначення та сутність обліку затрат на виробництво. Місце обліку в управлінні поточними витратами»


Вступ

 

Актуальність теми. Одним із реальних шляхів виходу нашого суспільства із кризисного стану, оновлення не лише економічної, але і соціальної сфери життя є радикальна реформа господарського механізму. У зв'язку з цим доцільно підкреслити, що для економіки, яка стала на шлях розвитку здорових ринкових стосунків, відповідних існуючим в розвинутих країнах, і в якій кардинально змінюються форми і методи господарювання, актуальною проблемою стає оптимізація виробничих процесів і, зокрема, вдосконалення процесу управління поточними витратами.

У теперішній час умови діяльності виробничих підприємств істотно змінилися. Зростання конкуренції різко підвищили вимоги до ефективності управління ними. При цьому оптимальна величина поточних витрат має забезпечувати підприємству одержання достатньої суми прибутку, яка б забезпечила умови для його подальшого розвитку, задоволення соціальних запитів працівників. З одного боку, зменшення витрат підвищує економічну ефективність діяльності виробничого підприємства, але з іншого – може призвести до погіршення якості пропонованих послуг, що викликає зниження конкурентоспроможності і скорочує обслуговуваний сектор споживчого ринку. Усе це потребує необхідність вдосконалення механізму управління поточними витратами на рівні виробничого підприємства, чим і обумовлюється актуальність обраної теми.

Теоретичні і методологічні основи управління витратами знайшли своє відображення в роботах О.Ф. Аксененка, М.І. Баканова, П.С. Безруких, А.Р. Бернвальда, В.Б. Івашкевіча, М.В. Кужельний, С.О. Ніколаєвої, П.П. Новіченка, В.А. Павлової, С.С. Сатубалдіна, Я.В. Соколова, С.А. Стукова і ін. Ряд питань по темі дослідження викладені в роботах зарубіжних учених: К. Друрі, Б. Нідлза, Г. Сігела, Ч. Хорнгрена і ін.

Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є обґрунтування науково-методичних і практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму управління поточними витратами.

Для досягнення поставленої мети в рамках дослідження сформульовано і вирішено наступні наукові завдання, які визначили логіку та структуру курсової роботи:

·  дослідження сутності поточних витрат виробничих підприємств;

·  аналіз наукових підходів до управління поточними витратами;

·  дослідження стану управління поточними витратами в виробництві;

·  комплексна оцінка ефективності управління поточними витратами на підприємствах;

·  обґрунтування механізму прийняття рішень щодо управління поточними витратами на основі моделювання ситуацій;

·  розробка механізму управління поточними витратами із застосуванням універсальних нормованих графічних моделей.

Об'єктом дослідження є процес управління поточними витратами на підприємстві ВАТ «Черкасихліб».

Предметом дослідження виступають теоретичні положення, методи та методичні підходи щодо формування механізму управління поточними витратами виробничих підприємств на основі універсальних нормованих графічних моделей.

Структура курсової роботи.

Робота виконана на 50 сторінках машинописного тексту, містить 12 таблиць, 5 рисунків, список використаних літературних джерел становить 15 найменувань.

Інформаційно-методологічна база досліджень курсової роботи – звітні документи ВАТ «Черкасихліб» за 2009–2010 роки, інформація Інтернет-сайтів підприємств України по виробництву та реалізації хліба в Україні.


1. ............

Нет комментариев.Оставить комментарий:

Ваше Имя:
Email:
Антибот:  
Ваш комментарий:  Похожие работы:

Название:Організація документообігу на підприємстві
Просмотров:397
Описание: Вступ На сьогоднішній день важливим є доступ до інформаційних ресурсів і скорочення часових витрат на розв'язання задач пов'язаних з документообігом. Саме електронний документообіг відкриває можливості для

Название:Організаційні та економічні аспекти енергоменеджменту на машинобудівному підприємстві. Складання енергетичного балансу машинобудівного підприємства
Просмотров:420
Описание: Курсова робота на тему "Організаційні та економічні аспекти енергоменеджменту на машинобудівному підприємстві. Складання енергетичного балансу машинобудівного підприємства"

Название:Аналіз фінансового стану підприємства
Просмотров:438
Описание: Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Криворізький економічний інститут ОЕФ Кафедра обліку і аудиту

Название:Аналіз стану ринку і визначення ринкових перспектив підприємства
Просмотров:390
Описание: КУРСОВА РОБОТА з мікроекономіки Аналіз стану ринку і визначення ринкових перспектив підприємства ЗМІСТ Перелік умовних позначень Вступ 1. Аналіз стану спожива

Название:Фінансова криза підприємства та її діагностика
Просмотров:445
Описание: КУРСОВА РОБОТА «Фінансова криза підприємства та її діагностика» Вступ Становлення ринкової економіки в Україні поставила перед суспільством ряд нових проблем, найважливіш

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru