MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Экономика -> Аналіз стану ринку і визначення ринкових перспектив підприємства

Название:Аналіз стану ринку і визначення ринкових перспектив підприємства
Просмотров:389
Раздел:Экономика
Ссылка:none(0 KB)
Описание: КУРСОВА РОБОТА з мікроекономіки Аналіз стану ринку і визначення ринкових перспектив підприємства ЗМІСТ Перелік умовних позначень Вступ 1. Аналіз стану спожива

Университетская электронная библиотека.
www.infoliolib.info

Часть полного текста документа:

КУРСОВА РОБОТА

з мікроекономіки

Аналіз стану ринку і визначення ринкових перспектив підприємства


ЗМІСТ

Перелік умовних позначень

Вступ

1. Аналіз стану споживача

2. Аналіз ринкової ситуації

3. Визначення стану та ринкових перспектив виробника

Висновки

Список джерел інформації


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕННЬ

 - попит

- пропозиція

– ціни на товари

 – об єми товарів

 – валові витрати

 – розмір бюджету споживача

 - функція Лагранжа

 - коефіцієнт граничної корисності грошей

 - коефіцієнт еластичності попиту за ціною

 - коефіцієнт еластичності пропозиції за ціною

- розмір податку

 - новарівноважна ціна, утворена на ринку після введення потоварного податку

 - новий об’єм продукції, утворений на ринку після введення потоварного податку

-середні валові витрати

- граничний прибуток


ВСТУП

У даній курсовій роботі аналізується поведінка споживача, стан та перспективи функціонування локального ринку, становище виробника та його поведінка у завданих ринком умовах.

Дана проблема є актуальною, оскільки проведення мікроекономічного аналізу передбачає такі важливі пункти як :

-  характеристика попиту групи споживачів та дієвості факторів, що на нього впливають;

-  дослідження можливості функціонування підприємства на даному ринку ;

-  оцінка перспектив розвитку ринку .

Вихідні дані:

М = 280

Функція корисності

 

Функція ринкової пропозиції

 

Товар, ринок якого досліджується –

Функція індивідуальних валових витрат виробника

 


1. Аналіз стану споживача

Споживачем продукції є група покупців з відповідним доходом М та функцією корисності:

,(1.1)

де Q – обсяг споживання відповідного товару в фізичних одиницях.

Характеристики виробників продукції узагальнено представлені функцією ринкової пропозиції:

,

де Р – ринкова ціна товару, а також функцією індивідуальних валових витрат окремого виробника:

.

Визначаємо функцію попиту споживачів, використовуючи функцію Лагранжа.

Функція попиту споживачів на товар А будується за положеннями кардиналістського підходу. Згідно цього підходу, переваги споживача описуються за допомогою функції корисності:

,

де - обсяг споживання товарів, які забезпечують рівень задоволення потреб (корисності) U.

Споживач намагається максимізувати сукупну корисність, перебуваючи у бюджетних обмеженнях, які описуються бюджетним рівнянням

 ,(1.2)

де  - цінатовару і - го виду.

Бюджет споживача  = 280.

Задача максимізації корисності за наявних бюджетних обмежень формулюється через побудову функції корисності Лагранжа:

,(1.3)

де  - коефіцієнт граничної корисності грошей.

Згідно з за даними умовами, функція корисності Лагранжа має вигляд:

280 – ())

Побудувавши функцію Лагранжа, визначаємо умови її максимізації за допомогою часткових похідних ; … , кожну з яких дорівнюємо нулю. Таким чином одержуємо систему 3 рівнянь виду

 - .(1.4)

Розділивши рівняння почергово одне на інше, одержуємо співвідношення цін та обсягів споживання всіх товарів.

Підставивши обсяги витрат в бюджетне рівняння, одержуємо залежність споживача товару A від бюджету споживача та цін, тобто, фактично, функцію попиту на товар A


(1.5)

Коефіцієнт кожної функції виведений за допомогою функції попиту указує,яку частину бюджету група споживачів втрачає на даний товар при інших заданих умовах. ............

Нет комментариев.Оставить комментарий:

Ваше Имя:
Email:
Антибот:  
Ваш комментарий:  Похожие работы:

Название:Організація надання послуг споживачам у готелі "ЄВА"
Просмотров:406
Описание: ВСТУП Актуальність. Сьогодні галузь готельного господарства набуває швидких темпів розвитку. Щоб встояти на ринку та втримати існуючі позиції, потрібно шукати нових шляхів поліпшення фінансово-економічног

Название:Дослідження якості шампунів від різних виробників
Просмотров:245
Описание: Курсова робота з теми: Дослідження якості шампунів від різних виробників Вступ Актуальність. У наш час догляд за волоссям займає важливе місце. Цьому є багато причин. Насампере

Название:Взаємодія попиту і пропозиції на ринку товару
Просмотров:197
Описание: Міністерство освіти і науки України Національний транспортний університет Факультет економіки, менеджменту і права Кафедра економіки Курсова робота З дисципліни: «Мікроекономік

Название:Організація процесу обслуговування споживачів офіціантами у загальнодоступному закладі ресторанного господарства
Просмотров:206
Описание: Курсова робота з дисципліни "Організація ресторанного господарства" на тему: Організація процесу обслуговування споживачів офіціантами у загальнодоступному закладі ресторанног

Название:Дослідження ринку борошняних кондитерських виробів Молдови з метою виходу на нього українського виробника бісквітної продукції Кондитерської фабрики "Рошен" (м. Київ)
Просмотров:234
Описание: Міністерство освіти та науки України Київський національний торговельно-економічний університет Індивідуальне завдання з дисципліни: міжнародний маркетинг на тему: «Дослідження ринку бор

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru