MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Экономика -> Аналіз фінансового стану підприємства

Название:Аналіз фінансового стану підприємства
Просмотров:437
Раздел:Экономика
Ссылка:none(0 KB)
Описание: Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Криворізький економічний інститут ОЕФ Кафедра обліку і аудиту

Часть полного текста документа:

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Криворізький економічний інститут

ОЕФ

Кафедра обліку і аудиту


Індивідуальна робота

З дисципліни:

Аналіз господарської діяльності

Кривий Ріг 2011 р.


Таблиця 1 Аналіз складу, структури та динаміки активів підприємства за 2009 рік Види активів На початок періоду На кінець періоду Відхилення тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % 1.  Всього активів, в т.ч. 13879 100,0 21575 100,0 7696 * 1.1. Необоротні активи 5551 39,99 5682 26,34 131 2,36 1.2. Оборотні активи, з них: 8066 58,12 15882 73,61 7816 96,9 - запаси 1956 14,09 1804 8,36 -152 -7,77 - векселі одержані 0 0 0 0 0 0 - дебіторська заборгованість 4372 31,5 13573 62,91 9201 210,45 - поточні фінансові інвестиції 0 0 0 0 0 0 - грошові кошти та їх еквіваленти 216 1,56 424 1,96 208 96,3 - інші оборотні активи 0 0 0 0 0 0 1.3. Витрати майбутніх періодів 262 1,89 11 0,05 -251 -95,8 1)  Розрахуємо показники у % на початок року: НА = 5551:13879*100%=39,99%

ОА = 8066:13879*100%=58,12%

Запаси=1956:13879*100%=14,09%

ВО = 0

ДЗ = 4372:13879*100%=31,5%

ПФІ = 0

ГК = 216:13879*100%=1,56%

ВМП = 262:13879*100%=1,89%

2)  Розрахуємо показники у % на кінець року:

НА = 5682:21575*100%=26,34%

ОА = 15882:21575*100%=73,61%

Запаси=1804:21575*100%=8,36%

ВО = 0

ДЗ = 13573:21575*100%=62,91%

ПФІ = 0

ГК = 424:21575*100%=1,96%

ВМП = 11:21575*100%=0,05%

3)  Розрахуємо відхилення показників, тис. грн..:

Всього А=21575-13879=7696

НА = 5682-5551=131

ОА = 15882-8066=7816

Запаси=1804-1956=-152

ВО = 0

ДЗ = 13573-4372=9201

ПФІ = 0

ГК = 424-216=208

ВМП = 11-262=-251

4)  Розрахуємо відхилення показників, %.:

НА = 5682:5551*100-100=2,36%

ОА = 15882:8066*100-100=96,9%

Запаси=1804:1956*100-100=-7,77%

ВО = 0

ДЗ = 13573:4372*100-100=210,45%

ПФІ = 0

ГК = 424:216*100-100=96,3%

ВМП = 11:262*100-100=-95,8%

Висновок: Отже, на підприємстві у 2009 році порівняно з 2008 роком збільшилося активів на 7696 тис. грн. Причиною цього стало незначне збільшення необоротних активів на 131 тис. грн. або на 2,36% та значне збільшення оборотних активів на 7816 тис. грн. або на 210,45%. Позитивним є збільшення грошових коштів в обороті на 208 тис. грн. або на 96,3%, а також зменшення витрат майбутніх періодів на 251 тис. грн. або на 95,8%.

Таблиця 2 Аналіз складу, структури та динаміки пасивів підприємства у 2009 році Види пасивів На початок періоду На кінець періоду Відхилення тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % 1.  Всього пасивів, в т.ч. 13879 100,0 21575 100,0 7696 * 1.1.  Власний капітал 3614 26,04 4727 21,91 1113 30,8 1.2.  Забезпечення наступних витрат і платежів 0 0 0 0 0 0 1.3.  Довгострокові зобов’язання 3225 23,24 3365 15,6 140 4,34 1.4.  Поточні зобов’язання, з них: 7040 50,27 13483 62,49 6443 91,52 - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 6266 45,15 12113 56,14 5847 93,31 1.5.  Доходи майбутніх періодів 0 0 0 0 0 0 1)  Розрахуємо показники у % на початок року:

ВК = 3614:13879*100%=26,04%

ЗНВіП=0

ДЗ=3225:13879*100%=23,24%

ПЗ = 7040:13879*100%=50,72%

КЗ= 6266:13879*100%=45,15%

ДМП=0


2)  Розрахуємо показники у % на кінець року:

ВК = 4727:21575*100%=21,91%

ЗНВіП = 0

ДЗ=3365:21575*100%=15,6%

ПЗ = 13483:21575*100%=62,49%

КЗ = 12113:21575*100%=56,14%

ДМП= 0

3)  Розрахуємо відхилення показників, тис. ............

Нет комментариев.Оставить комментарий:

Ваше Имя:
Email:
Антибот:  
Ваш комментарий:  Похожие работы:

Название:Суть і форми міжнародного руху капіталів у сучасній економіці
Просмотров:473
Описание: Суть і форми міжнародного руху капіталів у сучасній економіці   План ВСТУП 1. Теоретичні аспекти міжнародного руху капіталу 1.1 Сутність процесу міжнародного руху капіталів 1.2 Інфраструктура міжна

Название:Соціально-економічне життя Острога міжвоєнного періоду
Просмотров:226
Описание: Перша світова війна принесла не лише численні людські жертви, але й занепад економіки і по закінченні військових дій основним завданням, яке стояло перед острожанами, покращити економічне життя свого міста. В ар

Название:Організація та технологія виконання капітального ремонту колії
Просмотров:287
Описание: МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМ АК. ЛАЗАРЯНАКафедра «Колії та колійного господарства»КУРСОВИЙ ПРОЕКТ По дисципліні Технологія

Название:Статутний капітал
Просмотров:255
Описание: Дайте визначення статутного капіталу товариства. Які вимоги законодавство встановило для його розміру, порядку формування, збільшення і зменшення? капітал акціонерний акція лізинг Статутний капітал (фонд) –

Название:Оцінка власного капіталу підприємства
Просмотров:239
Описание: УКООПСПІЛКА Львівська комерційна академія Кафедра фінансів та кредиту   РЕФЕРАТ на тему: “Оцінка власного капіталу підприємства” Львів – 2009 Зм

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru