MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Экономика -> Планування собівартості готової реалізованої продукції

Название:Планування собівартості готової реалізованої продукції
Просмотров:46
Раздел:Экономика
Ссылка:none(0 KB)
Описание: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра менеджменту і господарського права КУРСОВА РОБОТА по курсу «Планування діяльності підпр

Университетская электронная библиотека.
www.infoliolib.info

Часть полного текста документа:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту і господарського права

КУРСОВА РОБОТА

по курсу «Планування діяльності підприємства»

на тему:

«Планування собівартості готової реалізованої продукції»

2006


РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до курсової роботи: стор., 6 джерел., 3 табл., 5 додатків.

Мета роботи – оволодіння методикою проведення аналізу собівартості продукції підприємства, а також виявлення заходів щодо її зниження.

Об'єктом дослідження при виконанні роботи є АП «Шахта ім.О.Ф.Засядька»

Дана курсова робота призначена для розкриття основних питань по плануванню собівартості продукції, а також зниженню собівартості. У загальному виді собівартість може бути визначена як представлена у грошовому виражені величини ресурсів, використаних у певних цілях. Описуються можливі заходи, що можливо провести на підприємстві для зниження собівартості, а також додається числовий розрахунок ефективності їхнього застосування.

Метод дослідження – техніко-економічні показники роботи шахти за 2000–2004рр., а також додаткова інформація з планового відділу, що дає можливість для загальної характеристики планування собівартості в умовах даного підприємства.

ШАХТА ІМ. О.Ф.ЗАСЯДЬКА, ПЛАНУВАННЯ, СОБІВАРТІСТЬ, АНАЛІЗ, ВИТРАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЗАХОДИ, ЗНИЖЕННЯ, ВИТРАТИ, ПРОДУКЦІЯ, ЕКОНОМІКА, ФОНДИ


ЗМІСТ

Вступ

1. Коротка характеристика АП «Шахта ім.О.Ф.Засядька»

2. Аналіз планування собівартості продукції

3. Розробка заходів щодо зниження собівартості продукції

4. Планування показників після впровадження заходів

Висновки

Перелік посилань

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5


ВСТУП

Темпи змін умов і збільшення обсягу знань у сьогоднішньому світі настільки високі, що планування представляється єдиним способом формального прогнозування майбутніх проблем і можливостей. Воно забезпечує організацію засобів створення плану діяльності як на перспективний, так і на поточний періоди і дає основу для прийняття управлінських рішень. Планування, оскільки воно служить для формулювання встановлених цілей і розробці шляхів їхньої реалізації, допомагає створити єдність загальних цілей усередині організації і тим самим є організуючим початком у діяльності підприємства.

Собівартість продукції – це один з найважливіших комплексних показників роботи підприємства, оскільки саме він характеризує всі сторони його діяльності. Розробці плану по собівартості передує техніко-економічний аналіз господарської діяльності підприємства і його структурних підрозділів, головним змістом якого є виявлення шляхів удосконалювання організаційно – технічного рівня виробництва, ліквідація утрат від шлюбу, усіх невиробничих витрат і втрат.

Ціль роботи – оволодіння методикою проведення аналізу собівартості продукції підприємства, а також виявлення заходів щодо її зниження.

Об'єктом дослідження при виконанні роботи є АП «Шахта ім. О.Ф. Засядька».

Метод дослідження – техніко-економічні показники роботи шахти за 2000–2004рр., а також додаткова інформація з планового відділу.

Завданням й очікуваним результатом буде зниження собівартості продукції з одержанням економії.


1. ............

Нет комментариев.Оставить комментарий:

Ваше Имя:
Email:
Антибот:  
Ваш комментарий:  Похожие работы:

Название:Організація документообігу на підприємстві
Просмотров:389
Описание: Вступ На сьогоднішній день важливим є доступ до інформаційних ресурсів і скорочення часових витрат на розв'язання задач пов'язаних з документообігом. Саме електронний документообіг відкриває можливості для

Название:Організаційні та економічні аспекти енергоменеджменту на машинобудівному підприємстві. Складання енергетичного балансу машинобудівного підприємства
Просмотров:415
Описание: Курсова робота на тему "Організаційні та економічні аспекти енергоменеджменту на машинобудівному підприємстві. Складання енергетичного балансу машинобудівного підприємства"

Название:Аналіз фінансового стану підприємства
Просмотров:433
Описание: Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Криворізький економічний інститут ОЕФ Кафедра обліку і аудиту

Название:Аналіз стану ринку і визначення ринкових перспектив підприємства
Просмотров:382
Описание: КУРСОВА РОБОТА з мікроекономіки Аналіз стану ринку і визначення ринкових перспектив підприємства ЗМІСТ Перелік умовних позначень Вступ 1. Аналіз стану спожива

Название:Фінансова криза підприємства та її діагностика
Просмотров:435
Описание: КУРСОВА РОБОТА «Фінансова криза підприємства та її діагностика» Вступ Становлення ринкової економіки в Україні поставила перед суспільством ряд нових проблем, найважливіш

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru