MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Педагогика -> Уроки в інтегральній технології навчання за В. Гузеєвим

Название:Уроки в інтегральній технології навчання за В. Гузеєвим
Просмотров:28
Раздел:Педагогика
Ссылка:none(0 KB)
Описание:           Р Е Ф Е Р А Тна тему:«Уроки в інтегральній технології навчання за В. Гузеєвим» Виконала студентка:Перевірив викладач:к.п.н. ___________         2008 ПЛАН РОБОТИ: Всту

Часть полного текста документа:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ф Е Р А Т

на тему:

«Уроки в інтегральній технології навчання за В. Гузеєвим»

 

Виконала студентка:

Перевірив викладач:

к.п.н. ___________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

ПЛАН РОБОТИ:

 

Вступ

Застосування інтегральної технології В.В. Гузеєва

Педагогічна технологія

Матриця різноманітності форм


Вступ

 

Поняття «педагогічна технологія» більш відповідає змісту педагогічної роботи, ніж традиційний термін «методика». Методика ширше за поняття «технологія», оскільки включає вибір технології для доцільного проведення роботи.

В педагогіці однієї із задач методики є виявлення критеріїв, що дозволяють вибрати адекватну технологію.

Серед технологій навчання розрізняються:

1. універсальні, придатні для викладання будь-якого предмету;

2. обмежені – для викладання декількох предметів;

3. специфічні, застосовні для одного-двох предметів.

В учбовий план школи вводяться предмети, що переслідують різні цілі:

- дати «наукові знання» (фізика, біологія, історія, географія)

- навчити «способам діяльності» (іноземна мова, креслення, інформатика, обчислювальна техніка, фізкультура)

- дати «ціннісну орієнтацію» (образотворче мистецтво, музика).

Технологія навчання будується в рамках уроку – це вчитель в середовищі навчання, його метод, його режим і засоби навчання.

В зарубіжній педагогіці «технологія» визначається як напрям діяльності, метою якого є підвищення ефективності освітнього процесу, гарантоване досягнення учнями запланованих результатів навчання.

Педагогічна діяльність з погляду «педагогічної технології» може розглядатися як діяльність, яка забезпечує спадкоємність в розвитку цивілізації, оскільки базується на аналізі, оцінці, керівництві і конструюванні, що створює коло діяльності людини.

Застосування інтегральної технології В.В. Гузеєва

В чому значення назви інтегральної технології?

Сам автор даної технології так пояснює її назву в роботі "Теорія і практика інтегральної освітньої технології":

Аналіз великого масиву методологічної, педагогічної, науково-методичної, психологічної літератури показує, що значна частина результативних досліджень в області освітньої технології в даний час концентрується навкруги чотирьох генеральних ідей:

1. Укрупнення дидактичних одиниць. Концепція укрупнення дидактичних одиниць (УДЕ), висунута П.М. Ерднієвим, нині є загальновизнаною.

2. Планування результатів навчання. Йдеться про багатопрофільне і багаторівневе планування результатів навчання і мову такого планування. Процес, який веде до досягнення планованих результатів, називається диференційованим навчанням.

3. Психологизация освітнього процесу. Тут мається на увазі не стільки облік в навчанні психологічних феноменів, скільки побудова самого учбового процесу на їх основі. Зокрема, необхідність використовування провідної діяльності і мотивації підлітків вабить доцільність групового навчання.

В кожному з вказаних напрямів є серйозні досягнення. Очевидно, що якщо вдасться інтегрувати ці напрями в щось єдине, цілісне, то результатом виявиться могутня і ефективна, хоча і складна технологія" (Гузєєв В. ............





Нет комментариев.



Оставить комментарий:

Ваше Имя:
Email:
Антибот:  
Ваш комментарий:  



Похожие работы:

Название:Особливості вивчення курсу "Вступ до педагогічної професії в умовах кредитно-модульної системи навчання"
Просмотров:412
Описание: Особливості вивчення курсу «Вступ до педагогічної професії в умовах кредитно-модульної системи навчання» (реферат) План Вступ 1. Аналіз змісту курсу 2. Самостійна р

Название:Особистісно-орієнтовані педагогічні технології
Просмотров:413
Описание: Реферат з теми: Особистісно-орієнтовані педагогічні технології Вступ Забезпечення організації виховної та навчальної роботи на засадах співробітництва учнів, колективістських взаємозв’язків – важли

Название:Методичні основи використання пояснювально-ілюстративного виду навчання при вивченні курсу "Основи економіки"
Просмотров:431
Описание: ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНО-ІЛЮСТРАТИВНОГО ВИДУ НАВЧАННЯ 1.1 Сутність використання пояснювально-ілюстративного виду навчання 1.2 Місце і роль курсу «Основи економік

Название:Роль освітньо-виховних занять у підготовці дітей п'ятого року життя до навчання у школі
Просмотров:216
Описание: План Вступ Розділ 1. Психолого-педагогічні особливості дітей середнього дошкільного віку та методика навчальної роботи з ними 1.1 Особливості розвитку дитини п'ятого року життя 1.2 Сучасне освітньо-виховн

Название:Основні принципи навчання
Просмотров:222
Описание: Реферат Основні принципи навчання Зміст Поняття про принципи навчання Характеристика змісту принципів навчання Що виховує характер навчання? Принцип науковості навчання

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru