MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Психология -> Вікові особливості розвитку і поведінки дітей

Название:Вікові особливості розвитку і поведінки дітей
Просмотров:66
Раздел:Психология
Ссылка:none(0 KB)
Описание: ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ План Вступ 1. Особливості розвитку немовляти і догляду за ним 2. Вікові особливості розвитку і поведінки дитини в ранньому віці 3. Р

Часть полного текста документа:

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ


План

Вступ

1. Особливості розвитку немовляти і догляду за ним

2. Вікові особливості розвитку і поведінки дитини в ранньому віці

3. Розвиток і поведінка дитини в дошкільному віці

4. Становлення особистості в молодшому шкільному віці

5. Індивідуальні особливості розвитку і поведінки підлітка

6. Поведінкові реакції в підлітковому віці та їх урахування в ході педагогічної реабілітації


Вступ

У кожної дитини є свій особистий шлях розвитку, але поряд з індивідуальними відмінностями в дітей одного й того ж самого віку спостерігається дещо загальне, завдяки чого вони здаються схожими одна на одну. Це їхні вікові особливості. На підставі цих особливостей виокремлюються певні періоди розвитку, що не є ізольованими, а взаємо перехідними; до того ж, у кожному попередньому періоді виникають і підготовлю ються елементи наступного. Проте такий перехід не завжди відбувається гладко: нерідко нові прояви поведінки є запереченням попередніх. Тоді оточуючим починає здаватися, що дитина нібито не така, якою була раніше, - настільки контрастні зміни відбулись у новому періоді. Перехід від одного вікового періоду до іншого часто супроводжується і характеризується відомими кризовими станами в розвитку.

Криза вікова - період у житті дитини, коли впродовж відносно короткого часу виявляються різкі і суттєві психологічні зрушення і зміни особистості, а розвиток набуває бурхливого, стрімкого відтінку.

Особливо детально це пояснює Л. Виготський як перехід від одного вікового періоду до іншого, при якому переважає нестійкість психіки і поведінки: дитина немов би втрачає звичний для неї спосіб ставлення до навколишнього світу і до самої себе і починає виробляти для себе новий стереотип взаємодії з оточенням. До моменту остаточного встановлення такого стереотипу створюються і виникають чисельні приводи для відхилень у поведінці й розвитку. Природно, що в ці періоди увага дорослих повинна бути більш сконцентрованою і спрямованою на запобігання таким відхиленням та готовність надати дитині вчасну підтримку, допомогу.

Психічна діяльність дитини складна і підпорядковується певним законам і закономірностям розвитку, залежить від дії багатьох факторів. До того ж, неправильне виховання може призвести до відхилень у розвитку і поведінці навіть у здорової дитини.

Закон - необхідне, суттєве, стійке повторюване відношення між процесами, предметами чи явищами.

Закономірність - упорядкованість явищ, відносна стабільність, стійкість впливаючих факторів.

Психіка дитини являє собою складний механізм взаємодії біологічних процесів дозрівання мозку та соціально-психологічних і педагогічних впливів оточуючого середовища. Умовно у психічній діяльності науковці виділяють такі сфери, як психомоторну (цілеспрямовані рухи і дії), мовлення і пізнавальну діяльність, емоційно-вольову сферу, інстинкти.

Процес фізичного розвитку дітей також відбувається нерівномірно, хвилеподібно: в одному віці може спостерігатися прискорення росту, в іншому - навпаки, помітно збільшується вага тіла при одночасному сповільненні росту. Відповідно до зазначеного показника, виділяють такі періоди тілесного розвитку дітей:

1) період першого округлення (від 1 до 4 років), для якого характерне щорічне збільшення ваги при відносно невеликому рості тіла в довжину;

2) період першого витягнення (від 5 до 7 років), який відзначається помітним ростом тіла у довжину при відносно повільному збільшенні ваги;

3) період другого округлення (від 8 до 10 років);

4) період другого витягнення (від 11 до 16 років);

5) період третього округлення, або період дозрівання (від 16 до 20 років).

Анатомо-фізіологічні особливості дітей - це вікові особливості будови і функцій організму в цілому і його окремих систем та органів.

У процесі тілесного розвитку значних змін зазнають також пропорції тіла дитини. ............Похожие работы:

Название:Психологічні особливості молодших школярів та їх врахування в процесі стимулювання навчальної діяльності
Просмотров:544
Описание: Психологічні особливості молодших школярів та їх врахування в процесі стимулювання навчальної діяльності Вступ Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що

Название:Особливості виховання дітей у багатодітній сім'ї
Просмотров:514
Описание: Зміст Вступ Розділ І. Виникнення та розвиток інституту сім’ї в Україні 1.1 Сім’я - як фактор гармонійного розвитку дитини 1.2 Історія розвитку багатодітної сім’ї 1.3 Соціально-педагогічні особливості вих

Название:Особливості вивчення курсу "Вступ до педагогічної професії в умовах кредитно-модульної системи навчання"
Просмотров:517
Описание: Особливості вивчення курсу «Вступ до педагогічної професії в умовах кредитно-модульної системи навчання» (реферат) План Вступ 1. Аналіз змісту курсу 2. Самостійна р

Название:Особливості організації та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів в Україні
Просмотров:845
Описание: Вступ Темою даного індивідуального завдання є «Особливості організації та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів в Україні». Метою даної роботи є висвітлення сутності ринку цінних паперів Укр

Название:Проблема розширення Європейського Союзу на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин
Просмотров:501
Описание: Зміст Вступ Розділ 1. Європейський Союз: передумови створення, основні цілі та завдання 1.1 Передумови створення, головне призначення та етапи розширення ЄС кінця ХХ – початку ХХІ ст. 1.2 Європейська політи

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru