MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Иностранный язык -> Становище Української журналістики в 20-х роках

Название:Становище Української журналістики в 20-х роках
Просмотров:223
Раздел:Иностранный язык
Ссылка:none(0 KB)
Описание:Становление украинской журналистики в 20-х годах.

Университетская электронная библиотека.
www.infoliolib.info

Часть полного текста документа:

Становище Української журналістики в 20-х роках Вступ
    Проблема значення періодичних видань у громадсько-політичному і культурно-мистецькому житті народу складна й багатоаспектна. Для віками позбавлених державності українців, що зберегли свою національну самобутність у сфері культури, ця проблема набуває додаткової ваги. Значення української періодики в духовному самотвердженні народу важко перебільшити. На кожному з етапів історико-літературного процесу 19-20 століть літературно-громадська преса не тільки пропагувала художню творчість, а й виконувала функцію популяризатора громадсько-політичної думки, нових філософських ідей, наукових досягнень, мистецьких рухів.
    Двадцяті роки були першими роками відбудовчого періоду, роками нової економічної політики, одним з актів якої був дозвіл у листопаді 1921 року роботи приватних видавництв. Цей час був визначальним у становленні українського літературного і мистецтвознавчого журналу. У періодичному друкові НЕП дав значний цифровий зліт: у 1920 році - біля 136 журнальних назв (російською та українською мовами), у1923 більше - 2501. Викликано це двома взаємопов'язаними факторами: по-перше, появою приватних видавництв, по-друге, активним ростом видавництв державних, які часто призначались для протидії першим, і кількість яких зростала пропорційно до їх кількості.
    Доки книговидавнича справа не запрацювала на повну потужність, журнал був оперативним інформатором в різних галузях науки, техніки, мистецтва. На сьогодні періодичні видання тих років є невичерпним джерелом для дослідників. Без вивчення періодики цього великого поля національного духовного життя, яке часто ставало ареною боротьби за українську мову і культуру, не можуть всебічно і повно висвітлюватись ні історія суспільної думки, ні національний науково-мистецький рух у всьому його багатстві і складності.
    Журнали 20-х 30-х рр. , такі як "Глобус", "Життя й революція", "Шляхи мистецтва", "Критика", "Книгар", "Плуг", "Гарт" та багато інших, становлять вагому складову частину історії української радянської літератури. Успадкувавши кращі традиції старшого журнального "покоління", до якого належать "Літературно-науковий вісник", "Киевская старина", "Правда", "Житіє і слово", вони разом з тим стали представниками новаторських пошуків, сміливих експериментів в області тематики, стилю, напрямів.
    Одним з найпопулярніших видань того часу був часопис "Червоний шлях" , про який дослідник літератури сказав: "З виникненням "Червоного шляху", котрий об'єднав і групових і позагрупових письменників, у розвитку української радянської літератури"2. Він був задуманий як великий літературно-науковий та громадсько-політичний місячник, що має простійні відділи:
    а) красного письменства;
    б) науковий;
    в) громадсько-політичний;
    г) книжно-бібліографічний;
    д) хроніки.
    Хоч це було передбачено первісним задумом структури журналу, але в процесі діяльності його найбільших здобутків було досягнуто першим відділом, через що "Червоний шлях" увійшов в історію зі статусом "літературно-художній".
    Художні частини в масових журналах такого типу необхідно розглядати як складову і дуже важливу ланку літературного процесу. ............
Нет комментариев.Оставить комментарий:

Ваше Имя:
Email:
Антибот:  
Ваш комментарий:  Похожие работы:

Название:Микола Денисюк – видавець українського літературно-мистецького журналу "Овид"
Просмотров:36
Описание: Микола Денисюк – видавець українського літературно-мистецького журналу “Овид” (Чикаго, США)   Із здобуттям Україною незалежності помітно зріс інтерес широкого кола істориків до української національно

Название:Порівняння Чорного та Червоного морів
Просмотров:61
Описание: Зміст Вступ Розділ I. Генезис Червоного та Чорного морів Розділ II. Порівняльна характеристика Червоного та Чорного морів 2.1 Відмінності рельєфу дна і берегів Червоного та Чорного морів 2.2 Кліматичні відм

Название:Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"
Просмотров:71
Описание: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ КОСМІЧНОГО ТА ПОВІТРЯНОГО ПРАВА ФАКУЛЬТЕТ ЮРИДИЧНИЙ ПРОБЛЕМИ ДІЛОВОДСТВА НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ "КАДРОВИК

Название:Особливості механізмів розвитку, клінічних проявів, перебігу і терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями
Просмотров:57
Описание: Академія медичних наук України Державна установа “Інститут дерматології та венерології АМН України” Димо Віктор Миколайович УДК 616.516 616.992-036-08 ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ, КЛІНІЧНИХ ПР

Название:Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях
Просмотров:88
Описание: ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ БОНДАРЕНКО ТАМІЛА ОЛЕКСІЇВНА УДК 070.484: 504.03 ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА ЖУРНАЛУ „THE ECOLOGIST” У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЯХ 27.00.01

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru