MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Этика -> Соціальна відповідальність та етика в менеджменті

Название:Соціальна відповідальність та етика в менеджменті
Просмотров:427
Раздел:Этика
Ссылка:none(0 KB)
Описание: АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК Факультет економіки та менеджменту Кафедра менеджменту та військового господарстваКУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ: «СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЕТИКА В МЕНЕДЖМЕНТІ»Виконала: студен

Часть полного текста документа:

АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту та військового господарства


КУРСОВА РОБОТА

НА ТЕМУ: «СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЕТИКА В МЕНЕДЖМЕНТІ»


Виконала: студентка групи 567 Величко А.А.

Перевірила: доцент, Черкашина М.В.ПЛАН

 

Вступ

1.  Соціальна відповідальність

1.1 Поняття соціальної відповідальності

1.2 Види соціальної відповідальності

1.3 Переваги та недоліки соціальної відповідальності

2.  Соціальні зобов’язання

3.  Соціальний контракт

3.1 Поняття соціального контракту

3.2 Формування соціального контракту

4.  Сутність етики менеджменту

4.1 Визначення етики менеджменту та види етичних підходів

4.2 Фактори, що визначають етичний вибір

5.  Механізм формування етичної поведінки

6.  Стандарти етики менеджменту

Висновок

Список використаної літератури

 


ВСТУП

Сучасна організація є складовою частиною оточення, що включає багато складових ( місцеві спілки, споживачів, постачальників, засоби масової інформації, робітників, акціонерів), від яких залежить саме існування організації. Вона пов’язана не лише з досягненням економічного результату, який вимірюється передусім обсягами виготовленої продукції(послуг), рівнем прибутку підприємства.

Важливе значення має й етика ділового співробітництва, виявом якої є дотримання правил і норм партнерства, конкурентної боротьби, турбота про ділову репутацію фірми та людей, причетних до неї. Не менш значущими для підприємців, менеджерів є відповідальність перед суспільством, соціальна етика. Адже кожна організація використовує у своїй діяльності матеріальні, фінансові та трудові ресурси держави і тому повинна усвідомлювати свій обов’язок, нести відповідальність перед суспільством, спрямовуючи частину своїх доходів та зусиль на його благо і вдосконалення.


1. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

1.1 Поняття соціальної відповідальності

У повсякденній роботі менеджерів все більше місце посідають громадські справи і питання соціальних змін. Експерти менеджменту підкреслюють, що соціальні проблеми сьогодні такі ж важливі, як і питання прибутку, хоча в недалекому минулому бізнесмена цікавив лише прибуток.

Вивчаючи зміст категорії «відповідальність», ми повинні виходити з того, що соціальну відповідальність не можна зводити до одного з її різновидів: моральної, політичної, юридичної, професійної та ін. У процесі вивчення цих різновидів відповідальності необхідно мати на увазі те, що співвідношення соціальної відповідальності з її різновидами можливо уявити як діалектичний зв'язок загального та особливого.

Соціальна відповідальність є родовим поняттям стосовно її різновидів. Найбільш суттєві риси та ознаки, які притаманні соціальній відповідальності, властиві і її окремим різновидам:

Так, Л. Білецька визначає соціальну відповідальність як обов'язок особи оцінити власні наміри та здійснювати вибір поведінки відповідно до норм, що відображають інтереси суспільного розвитку, а у випадку порушення їх — обов'язок звітувати перед суспільством і нести покарання.

Схоже, але більш ємке визначення соціальної відповідальності знаходимо у Р. ............Похожие работы:

Название:Духовно-моральне обличчя соціального працівника
Просмотров:572
Описание: Духовно-моральне обличчя соціального працівника Зміст 1. Духовно-моральне обличчя людини, що працює в соціальній сфері 2. Гуманістична сутність соціальної роботи 3. О

Название:Соціально-економічна та психологічна роль реклами
Просмотров:319
Описание: РЕФЕРАТ Соціально-економічна та психологічна роль реклами   План   Вступ 1. Проблеми та шляхи вирішення 2. Статево-рольові стереотипи в рекламі Список використаної

Название:Конституційно-правова відповідальність
Просмотров:243
Описание: УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ КАФЕДРА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН Курсова робота З конституційного права України на тему: «КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВО

Название:Держава в системі соціального партнерства
Просмотров:397
Описание: Держава в системі соціального партнерства Зміст Вступ 1. Місце держави у соціальному партнерстві 2. Роль держави в системі соціального партнерства 3. Держава і консенсу

Название:Демографічна політика як елемент соціальної політики держави
Просмотров:356
Описание: Демографічна політика як елемент соціальної політики держави План Вступ 1. Поняття "демографічної політики" 2. Структура демографічної політики 2.1 Цілі демографі

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru