MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Химия -> Ароматичні вуглеводні

Название:Ароматичні вуглеводні
Просмотров:356
Раздел:Химия
Ссылка:none(0 KB)
Описание: З етилену добувають поліетилен, етиловий спирт. Продукт приєднання хлору до етилену –1,2 -дихлорометан є розчинником і засобом знищення шкідників. А продукт приєднання хлороводню – хлороетан є анестезійною реч

Часть полного текста документа:

Опорний конспект на тему: "Ароматичні вуглеводні" Виконав: учень 10 - А класу середньої школи № 96 Коркуна Дмитро 1. Ненасичені вуглеводні - це органічні сполуки, що складають ся з Карбону і Гідрогену, в яких атоми Карбону не повністю насичені атомами Гідрогену. Загальна формула етиленових вуглеводнів - CnH2n Загальна формула ацетиленових вуглеводнів CnH2n-2 2. Гомологи етилену Гомологи ацетилену: С2H4 - етилен; C2H2 - ацетилен; С3H6 - пропен; C3H4 - пропин C4H8 - бутен; C4H6 - бутин І т .д І т д Радикали: СН3 - метил; С2Н5 - етил; С3Н7 пропіл; Радикал - це атом або група атомів, що містить неспарені електрони 3. Етилен: С2Н4 Н2С -СН2 Н : С : : С : Н Н Н молекулярна струтурна електронна формули Ацетилен: С2Н2 НС ? CH H : C C : H H H Молекулярна структурна електронна формули Фізичні властивості: Етилен - безбарвний газ, майже без запаху, малорозчинний у воді, трохи легший за повітря Ацетилен - безбарвний газ, без запаху, малорозчинний у воді. Хімічні властивості: 1. як і інші вуглеводні, етилен і ацетилен горять на повітрі з утворенням оксиду карбону (ІV) і води: СН2 = СН2 +3 О2 ? 2СО2 + Н2О 2СН ?СН+5О3 ?4СО2 +2 Н2О ^Н = 1307 к Дж.моль СН4 - W( C) =75%; C2H4 - W( C) =86 %; C2H2 - W( C) = 92% Чим менша кількість С, тим світліше полум'я 2. Гідрування - приєднання водню Н2С = СН2 +Н2 (t0, pt, N) H3C - CH3 3. Гідратація - приєдання води 4. Н2С = СН2 + Н2О (t0 , H2SO4) CH3 - CH2 OH 4. Якісні реакції Неповне окиснення Н2С = СН2 +[O] CH2 - OH | CH2 - OH 5. Галогенування - приєднання галогеноводню Н2С = СН2 +Сl2 ? CH2Cl -CH2Cl 6. приєднання галогеноводню, правило Марковніка. При взаємодії ненасичених вуглеводнів з галогеноводнями атом Гідрогену приєднується до більш гідрогенізованого атома Карбону а атом Хлору - до менш гідронізованого Н3С - СН ? СН2 +HCl ? HC3 -CHCl -CH3 6. Дегідрування 7. Н2С = СН2 Н ? СН + Н2 4. Характерна ізомерія за місцем розташування подвійного зв'язку: а) ізомери СН3 - СН = СН2 - СН3 - 2 бутен СН2 = СН - СН2 - СН3 - 1 бутен б) Ізомерія карбонового скелету СН2 = С - СН3 | CH3 -1- Добування ецителену і ацетилену
    Етилен та його гомологи утворюють в процесі переробки вуглеводнів, що містяться в нафті. Утворення може відбуватися у результаті термічного розщеплення ненасичених вуглеводнів,. СН3 -СН2 - СН2 - СН2 - СН3 СН2 ? СН2 + СН3 -СН2 - СН3
    Ацетилен, що використовуэться для зварювальних робіт, добувають часто на місці в результаті взаємодії карбіду кальцію з водою: СаС2 + 2Н2О ? НС ? СН +Са(ОН)2
    Карбід кальцію добувають в результаті нагрівання в електропечах суміші вапна СаО та коксу до температури 2500 0 С: СаО + 3С ?СаС2 +СО Економічно вигідніше добувати ацетилен з метану нагріванням до температури 15000 С. 2СН4 ? НС ? СН + 3Н2 Застосування етилену і ацетилену
    З етилену добувають поліетилен, етиловий спирт. Продукт приєднання хлору до етилену -1,2 -дихлорометан є розчинником і засобом знищення шкідників. А продукт приєднання хлороводню - хлороетан є анестезійною речовиною.
    Ацетилен використовують для освітлення, для газового різання і зварювання металів. Ацетиленове кисневе полум'я має температуру 2800о С і легко плавить сталь. З ацетилену добувають вихідні речовини для виготовлення пластмас і синтетичних каучуків, він є сировиною для синтезу оцтової кислоти.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -2-
    
     1. ............
Нет комментариев.Оставить комментарий:

Ваше Имя:
Email:
Антибот:  
Ваш комментарий:  Похожие работы:

Название:Процеси алкілування вуглеводнів
Просмотров:177
Описание: Содержание Вступ Процеси алкілування 1.Загальна характеристика процесів алкілування 1.1 Класифікація реакцій алкілування 1.2 Алкілуючи агенти 1.3 Хлорпохідні 1.5 Енергетична характеристика основних

Название:Процеси окиснення вуглеводнів
Просмотров:202
Описание: Процеси окиснення вуглеводнів   Зміст   Вступ 1. Характеристика процесів окиснення. Визначення і класифікація реакцій окиснення 2. Окиснювальні агенти і техніка безпеки у процесах окиснення 2.1 О

Название:Производство ацетилена
Просмотров:169
Описание: СОДЕРЖАНИЕ   ВВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВО АЦЕТИЛЕНА 1.Производство ацетилена электрокрекингом 2.Производство ацетилена термическим крекингом 3.Производство ацетилена термоокислительным пиролизом метана

Название:Основи горіння палив та процеси утворення бензопірену и поліароматичних вуглеводнів
Просмотров:93
Описание: ОСНОВИ ГОРІННЯ ПАЛИВ ТА ПРОЦЕСИ УТВОРЕННЯ БЕНЗОПІРЕНУ І ПОЛІАРОМАТИЧНИХ ВУГЛЕВОДНІВ 1 Основа горіння та реакції окислення горючих речовин палив Основу горіння складають реак

Название:Производство ацетилена
Просмотров:144
Описание: ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ АЦЕТИЛЕНА ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНЫМ ПИРОЛИЗОМ   1. Товарные и определяющие технологию свойства ацетилена Ацетилен С2Н2 обладает более высокой реакционной способностью, чем олефины. Он являе

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru