MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Безопасность жизнедеятельности -> Захист від виробничих випромінювань

Название:Захист від виробничих випромінювань
Просмотров:39
Раздел:Безопасность жизнедеятельности
Ссылка:none(0 KB)
Описание: «Захист від виробничих випромінювань» Зміст 1. Захист від електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону…3 2. Захист від інфрачервоного випромінювання…………………

Часть полного текста документа:

«Захист від виробничих випромінювань»


Зміст

1. Захист від електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону…3

2. Захист від інфрачервоного випромінювання……………………………….4

3. Захист від ультрафіолетового випромінювання……………………………...4

4. Захист від іонізуючих випромінювань………………………………………..5

5. Небезпека статичної електрики………………………………………………..6

6. Захист будівель та споруд від блискавки…………………………………...8

Список літератури


У промисловості широко використовуються прилади, пристрої, устаткування, робота яких пов'язана з використанням і утворенням електромагнітних випромінювань різних частотних діапазонів - від іонізуючих до радіохвиль. Робота персоналу з обслуговування установок та осіб, що знаходяться поблизу, пов'язана з впливом цих випромінювань на організм людини. Тому питання захисту від шкідливої дії випромінювань набуває особливого значення.


1.  Захист від електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону

Джерелами випромінювання електромагнітної енергії є різні телевізійні установки та радіостанції, промислові установки високочастотного нагріву (індукційні і конденсаторні), вимірювальні, контрольні і лабораторні прилади тощо. Причиною появи електромагнітних полів (ЕМП) у робочих приміщеннях є неякісне, екранування джерел випромінювання.

Електромагнітне поле характеризується довжиною хвилі:

l = c·t = c/f

де с = 3·108 - швидкість розповсюдження радіохвиль, м/с;

¦ - частота коливань, Гц;

t - період коливань, с.

Електромагнітні випромінювання здійснюють шкідливий вплив на організм людини, що проявляється у функціональних порушеннях нервової, ендокринної і серцево-судинної систем, а при великих рівнях опромінення можливі і незворотні органічні зміни, наприклад катаракта очей.

Функціональні порушення, викликані біологічною дією електромагнітних полів, є зворотними, але здатними накопичуватися в організмі. Однак зворотність функціональних порушень не є безмежною і визначається як інтенсивністю і тривалістю опромінення, так і індивідуальними особливостями організму.

Для запобігання професійним захворюванням ГОСТ 12.1.006-84 регламентує гранично допустимі значення напруженості і густини потоку енергії (ГТЇЕ) електромагнітних полів.

За характером дії на організм людини весь спектр радіохвильового діапазону поділяється на піддіапазони: високих частот (ВЧ), ультрависоких (УВЧ), надвисоких (НВЧ) і дуже високих частот (ДВЧ) з довжиною хвиль відповідно 1...10 км, 1...100 м, 1...100 см та 1 ...10 мм. Для випромінювань піддіапазонів ВЧ та УВЧ нормуються електрична (В/м) і магнітна (А/м) складові поля, а, у піддіапазонах НВЧ і ДВЧ - густина потоку енергії (Вт/м2).

Гранично допустимий рівень (ГДР) густини потоку енергії (ГЛЕ) обчислюють за формулою:

ГПЕгдр=W/Т,Вт/м2,

де W - нормоване значення допустимого енергетичного навантаження на організм, що становить для опромінення від антен, які обертаються чи сканують, 20 Втгод/м2, для всіх інших випадків опромінення - 2 Вт·год/м2;

Т - час перебування в зоні опромінення, год.

Для захисту персоналу застосовують такі способи:

-  зменшення потужності випромінювання джерела ЕМП застосуванням узгоджених навантажень і поглинувачів потужності;

-  віддалення робочого місця від джерела ЕМП (захист відстанню);

-  зменшення часу перебування під опроміненням (захист часом);

-  раціональне розташування в робочому приміщенні устаткування, що випромінює електромагнітну енергію;

-  встановлення раціональних режимів роботи устаткування і обслуговуючого персоналу;

-  екранування джерела ЕМП чи робочого місця;

-  застосування засобів індивідуального захисту;

-  застосування засобів сигналізації і блокування.

Екрани виконують у вигляді замкнених об'ємів (камер, кожухів), щитків і ширм із матеріалів з великою електричною провідністю (мідь, латунь, алюміній). ............

Нет комментариев.Оставить комментарий:

Ваше Имя:
Email:
Антибот:  
Ваш комментарий:  Похожие работы:

Название:Діяльність соціальних служб по захисту безробітних
Просмотров:272
Описание: Діяльність соціальних служб по захисту безробітних Вступ Однією з найсерйозніших проблем, породжених в процесі реформування російської економіки, є банкрутство підприємств, уск

Название:Оптимізація інтегрованого захисту посівної цибулі від шкідників на основі виділення головних екологічних та економічних чинників та застосування нових агентів біологічного методу
Просмотров:153
Описание: ВСТУП Актуальність теми. Оптимізація інтегрованого захисту овочевих культур від шкідників є основою для екологізації цієї галузі рослинництва. Це тим більш важливо, що відносно овочевої продукції постійно

Название:Права, свободи та законні інтереси громадян як об’єкт захисту в адміністративному суді першої інстанції
Просмотров:135
Описание: Права, свободи та законні інтереси громадян як об’єкт захисту в адміністративному суді першої інстанції Забезпечення прав і свобод людини і громадянина належить до найва

Название:Місце адміністративного судочинства серед інших форм захисту прав, свобод та інтересів громадян
Просмотров:134
Описание: Місце адміністративного судочинства серед інших форм захисту прав, свобод та інтересів громадян Вступ   Дослідження проблеми визначення місця адміністративного судочинства серед інших форм захисту

Название:Тактика реалізації захисту на досудовому слідстві
Просмотров:127
Описание: МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ   кафедра кримінально-правових дисциплін КУРСОВА РОБОТА

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru