MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Ботаника и сельское хоз-во -> Шкідники кормів і заходи боротьби з ними

Название:Шкідники кормів і заходи боротьби з ними
Просмотров:456
Раздел:Ботаника и сельское хоз-во
Ссылка:none(0 KB)
Описание: Шкідники кормів і заходи боротьби з ними Зміст шкідник сільськогосподарський кормовий рослина Вступ 1. Основні види шкідників кормів і їх вплив на кормові культури

Университетская электронная библиотека.
www.infoliolib.info

Часть полного текста документа:

Шкідники кормів і заходи боротьби з ними


Зміст

шкідник сільськогосподарський кормовий рослина

Вступ

1. Основні види шкідників кормів і їх вплив на кормові культури

2. Боротьби зі збудниками хвороб кормових культур

3. Гігієна кормів, уражених комірних шкідників

Висновок

Список використаних джерел


Вступ

Шкідники сільськогосподарських кормових рослин - тварини, які пошкоджують рослини або викликають їх загибель. Розмір шкоди, викликаної шкідниками і хворобами рослин, великий: за даними Організації з продовольства і сільського господарства (ФАО) ООН, світові втрати щорічно складають приблизно 20-25% потенційного світового врожаю кормових культур. Серед хребетних тварин шкідників багато в класі ссавців, особливо в загоні гризунів. З безхребетних тварин с. - Х. рослини пошкоджують деякі види черевоногих молюсків, й значну кількість круглих черв'яків з класу нематод. Найбільш різноманітні і численні види шкідників, що відносяться до типу членистоногих тварин: класу комах, класу павукоподібних (кліщі), деякі види з класу багатоніжок і ракоподібних (мокриці).


1. Основні види шкідників кормів і їх вплив на кормові культури

Найбільший збиток урожаю завдають комахи, що пояснюється передусім їх біологічними особливостями, великою кількістю видів, високою плодючістю і швидкістю розмноження. Шкідливі для сільського господарства комахи класифікуються за систематичним принципом (по загонах) і за характером харчування. Рослиноїдні комахи і кліщі поділяються на поліфагом, або багатоїдний, що харчуються рослинами різних родин; олігофагом, або ограніченноядних, що харчуються рослинами різних видів одного сімейства; монофагу, або одноядних, - переважно рослинами якого-небудь одного виду. Великий шкоди врожаю різних культур наносять багатоїдні шкідники: саранові, деякі цвіркуни (наприклад, капустянка); з жуків - ковалики, чернотелки та інші; з метеликів - озима совка і близькі до неї види підгризаючих совок, стебловий метелик, совка-гамма та ін. Численні органічно ядовиті комахи, до яких відносять шведську муху, зеленоглазку, Гессенську муху, хлібного жука кузьку і багатьох інших, що харчуються виключно злаковими рослинами. Бульбочкові довгоносики, горохові плодожерки, горохова попелиця та інші пошкоджують бобові рослини. Досить різноманітні види комах, що харчуються хрестоцвітими рослинами, - капустяна білявка, капустяна міль, хрестоцвіті блішки, капустяна муха та ін. З одноядних дуже шкідливі філоксера, пошкоджуються виноградну лозу, горохова зернівка - горох, конюшини довгоносик - конюшина і т.д. Шкідливих комах і кліщів класифікують також за групами ушкоджених ними культур - шкідники хлібних злаків, шкідники овочевих культур і т.д., що для практичних цілей зручно.

Розрізняють два основні типи пошкоджень рослин, перший характерний для комах з гризучими, другий з колючо-сисними ротовими органами. Гризучі комахи об'їдають рослини грубо або частково з країв листа, скелетують листя, обгризають паренхіму і т.д., перегризають або частково надгризают листя, стебла і пагони, проїдають ходи, мінують листя і стебла, вигризають під корою луб, камбій і деревину і т . д. Колючо-сисні комахи, наприклад, попелиці, клопи та ін., перед харчуванням вводять в рослини виділення слинних залоз, ферменти яких викликають ряд біохімічних змін. ............

Нет комментариев.Оставить комментарий:

Ваше Имя:
Email:
Антибот:  
Ваш комментарий:  Похожие работы:

Название:Технические продовольственные культуры мира
Просмотров:581
Описание: А) Несмотря на особую роль зерновых культур в обеспечении мирового населения продовольствием, более половины всех обрабатываемых на планете площадей занято другими, также в основном продовольственными культурам

Название:Миф как господствующая культурная форма архаического общества
Просмотров:557
Описание: Мифология - исторически первая форма духовной культуры. Она возникает на самой ранней стадии общественного развития. Тогда человечество в форме мифов, т. е. сказаний, преданий пыталось дать ответ на все волнующие лю

Название:Что изучает социология культуры
Просмотров:647
Описание: Попов Евгений Александрович - доктор философских наук, заведующий кафедрой общей социологии факультета социологии Алтайского государственного университета. Значительно расширился комплекс социально-гуманита

Название:Маркетинговая деятельность в сфере физкультурноfоздоровительных услуг как объект управления
Просмотров:587
Описание: Кандидат педагогических наук, доцент Г.З. Аронов Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург Маркетинговая деятельность предприятий сферы физкульту

Название:Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского
Просмотров:577
Описание: Один из основоположников советской психологии, Л.С.Выготский (1896—1934) внес огромный вклад в разработку ее методологических основ; он создал культурно-историческую концепцию в психологии, которая получила дальнейш

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru