MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Литература(зарубежная) -> Поетика новел М. Коцюбинського

Название:Поетика новел М. Коцюбинського
Просмотров:46
Раздел:Литература(зарубежная)
Ссылка:none(0 KB)
Описание: Курсова робота на тему „Поетика новел М.Коцюбинського (пізній період)” Зміст Вступ Розділ І. Імпресіонізм як літературний напрям 1.1. Характерні риси імпресіоністичної поетики 1.2. Специфіка імпресіон

Университетская электронная библиотека.
www.infoliolib.info

Часть полного текста документа:


Курсова робота на тему

„Поетика новел М.Коцюбинського (пізній період)”


Зміст

Вступ

Розділ І. Імпресіонізм як літературний напрям

1.1. Характерні риси імпресіоністичної поетики

1.2. Специфіка імпресіонізму на українському ґрунті

Розділ ІІ. Новели М.Коцюбинського як вияв імпресіонізму в українській літературі

2.1. Поетика психологічних новел митця

2.2. Особливості імпресіоністичної манери письма М.Коцюбинського у новелі «Intermezzo»

Висновки

Література


Вступ

Михайло Коцюбинський – великий письменник-гуманіст, один із найяскравіших представників модерної української літератури кінця XIX - початку XX ст. Він посідає одне з чільних місць в історії української літератури. Його повісті, оповідання та новели яскраво відтворюють не тільки глибинні соціальні та психологічні зрушення в суспільстві на межі століть., а й активні пошуки, якими характеризувався літературний процес на межі двох століть, він приніс в українську літературу елементи декадентства, символізму, неоромантизму, а стиль його письма співвідносять з європейським романтизмом.

Мета даної курсової роботи – проаналізувати особливості поетики новел М.Коцюбинського пізнього періоду його творчості з точки зору імпресіонізму. Вона потребує розв’язання наступних завдань:

·  З’ясувати визначальних особливості імпресіонізму як мистецького та, зокрема, літературного напряму;

·  Визначити особливості розвитку імпресіонізму в українській літературі;

·  Проаналізувати поетику новел М.Коцюбинського як вияву імпресіонізму на українському ґрунті;

·  Зробити висновок щодо особливостей імпресіоністичної манери М.Коцюбинського.

Об’єктом дослідження у даній роботі виступають новели М.Коцюбинського пізнього періоду його творчості, предметом – особливості поетики цих творів.

Для реалізації цілей і завдань дослідження використовувався комплекс методів: критичний аналіз літературних джерел; літературознавчий аналіз художніх творів.

Творчість М.Коцюбинського довго розглядалася радянськими літературознавцями у викривленому вигляді. Так, применшувався імпресіоністичний характер творів, натомість всіляко підкреслювалася соціальність та народність творів, автора називали реалістом, що використовував окремі прийоми імпресіонізму. Проте зараз ми маємо можливість розглядати творчість митця неупереджено і об’єктивно оцінювати його творчу манеру, оригінальність та майстерність.

Актуальність нашого дослідження полягає в необхідності розглянути творчість М.Коцюбинського в контексті українського та європейського розвитку модерної літератури.


Розділ І. Імпресіонізм як літературний напрям.

 

1.1. Характерні риси імпресіоністичної поетики.

Імпресіонізм – (від франц. – враження) – течія модернізму, яка визначається прагнення передати мінливі миттєві відчуття та переживання [4, 17]. Імпресіонізм сформувався у Франції у кінці ХІХ ст. насамперед у малярстві (назва походить від картини К.Моне "Імпресія. Схід сонця" 1873). Представниками імпресіонізму в живописі були К. Моне, О. Ренуар, Е. Деґа.

Основними завданнями творчості вони вважали витончену передачу своїх миттєвих вражень, настроїв. ............

Нет комментариев.Оставить комментарий:

Ваше Имя:
Email:
Антибот:  
Ваш комментарий:  Похожие работы:

Название:Особливості імпресіоністичної манери М. Коцюбинського у новелі "На камені"
Просмотров:114
Описание: Міністерство освіти і науки України Луганський національний університет імені Тараса Шевченка Кафедра української літератури Курсова робота Особливості імпресіоністичної манери

Название:Компаративний аналіз поетики новели "На острові" М. Коцюбинського та новели "Сама-самісінька" В. Стефаника
Просмотров:187
Описание: Компаративний аналіз поетики новели "На острові" М. Коцюбинського та новели "Сама-самісінька" В. Стефаника Виконала: студентка IV курсу Групи ВС-57 Маслова Мар

Название:Відтворення англійською мовою кольорової палітри оповідань М. Коцюбинського
Просмотров:128
Описание: Відтворення англійською мовою кольорової палітри оповідань М. Коцюбинського   ПЛАН   Вступна частина Розділ 1 Загальна характеристика кольороназв Розділ 2 Характеристика кольорової палітри опо

Название:Світогляд М. Коцюбинського
Просмотров:44
Описание: Реферат– Черненка Юрія на тему: „ Світогляд М. Коцюбинського” Вчитель: Ліщук С. А План 1. Народження Івана. 2. Неспокійне дитинство. 3. Ворожі сім’ї. 4. Бійка двох сімей. 5

Название:Поетика новел М. Коцюбинського
Просмотров:46
Описание: Курсова робота на тему „Поетика новел М.Коцюбинського (пізній період)” Зміст Вступ Розділ І. Імпресіонізм як літературний напрям 1.1. Характерні риси імпресіоністичної поетики 1.2. Специфіка імпресіон

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru