MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Государство и право -> Органи попереднього розслідування

Название:Органи попереднього розслідування
Просмотров:70
Раздел:Государство и право
Ссылка:Скачать(18 KB)
Описание: ОРГАНИ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗСЛІДУВАННЯ План Вступ 1. Засади досудового розслідування злочинів. Органи досудового слідства 2. Органи дізнання 3. Засади досудового розсліду

Часть полного текста документа:

ОРГАНИ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗСЛІДУВАННЯ


План

Вступ

1. Засади досудового розслідування злочинів. Органи досудового слідства

2. Органи дізнання

3. Засади досудового розслідування злочинів

4. Виявлення та розслідування злочинів

Висновки


Процес розслідування є предметом курсу кримінально-процесуального права та криміналістики. В полі зору предмета курсу “Організація роботи судових та правоохоронних органів” перебувають лише засади діяльності з розслідування злочинів уповноваженими органами.

Органами, вповноваженими проводити досудове розслідування злочинів, є органи слідства, органи дізнання та прокуратура.

Дізнання та досудове слідство треба розглядати у двох аспектах: як одну з стадій кримінального судочинства і як урегульовану законом діяльність спеціально уповноважених органів по розкриттю злочинів.

Згідно з положенням “Про органи дізнання в системі МНС України”, затвердженим наказом МНС України від 27.04.2004 р. за № 187, органи дізнання в системі МНС України створюються з метою забезпечення організаційно – методичного управління органами державного пожежного нагляду, проведення пожежно – технічних розслідувань, реагування на заяви, повідомлення та іншу інформацію про пожежі і злочини, пов`язані з ними, провадження дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних правил.

1. Засади досудового розслідування злочинів. Органи досудового слідства

Органи слідства за законодавством уповноважені проводити досудове слідство в кримінальних справах. Посадовими особами, які конкретно й безпосередньо виконують цю функцію, є слідчі прокуратури, слідчі органів внутрішніх справ, а в справах про державні злочині — слідчі органів безпеки. В справах про економічні злочини розслідування здійснюють слідчі податкової міліції.

Незалежно від відомчої належності, слідчі органи керуються єдиним кримінально-процесуальним законодавством, мають однакові повноваження, єдиний процесуальний статус. Під час розслідування конкретної кримінальної справи їхні вказівки для інших учасників розслідування мають однакову юридичну силу.

У кожному випадку виявлення ознак злочину слідчий зобов'язаний порушити кримінальну справу, організувати розкриття злочину, встановити винних осіб, захистити права та законні інтереси осіб, вжити заходів щодо усунення причин і умов вчинення злочину, відшкодування заподіяної шкоди. Для реалізації цих завдань слідчі органи наділено широкими повноваженнями. Вони приймають рішення з питань організації розслідування кримінальних справ як процесуально незалежні особи, доручають органам дізнання провадження розшукових і слідчих дій, вимагають від оперативних підрозділів активної участі в розкритті злочину.

Слідчий не може брати участі в розслідуванні справи, якщо є потерпілим, свідком, цивільним позивачем або цивільним відповідачем; якщо він брав участь у цій справі як спеціаліст, експерт, перекладач або якщо його родичі зацікавлені в результатах розслідування справи тощо. За наявності цих обставин слідчий має заявити прокуророві або безпосередньому керівникові самовідвід.

Досудове слідство полягає в діяльності слідчих органів з пошуку, перевірки, дослідження, оцінки, використання встановлених фактів і доказів для захисту прав і законних інтересів громадян, підприємств, установ та організацій. ............

Нет комментариев.Оставить комментарий:

Ваше Имя:
Email:
Антибот:  
Ваш комментарий:  Похожие работы:

Название:Особливості методики розслідування грабежів і розбоїв
Просмотров:180
Описание: ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ 1.1 Обставини, які підлягають доведенню 1.2 Слідчі ситуації і завдання розслідування РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ТА НАСТУПНИ

Название:Поняття мотивації поведінки, її місце в суб’єктивній стороні складу злочину та у механізмі індивідуальної злочинної поведінки
Просмотров:204
Описание: Поняття мотивації поведінки, її місце в суб’єктивній стороні складу злочину та у механізмі індивідуальної злочинної поведінки Проблема мотивації є однією з ключових у соціально-психологічній характеристиц

Название:Прокурорський нагляд за виконанням міжнародних договорів при проведенні дізнання та досудового слідства
Просмотров:147
Описание: Вступ Одним із завдань сучасної науки кримінального процесу України є підвищення ефективності регулювання кримінально-процесуальних відносин міжнародними джерелами права. Міжнародні договори України, від

Название:Аналіз методики розслідування хабарництва
Просмотров:110
Описание: Аналіз методики розслідування хабарництва ЗМІСТ Вступ 1. Криміналістична характеристика хабарництва 2. Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування 3. Планування розслід

Название:Характеристика процесуального порядку повернення справи на додаткове розслідування на стадії попереднього розгляду справи суддею
Просмотров:140
Описание: ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. НЕПОВНОТА ТА НЕПРАВИЛЬНІСТЬ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА ЯК ПІДСТАВА ПОВЕРНЕННЯ СПРАВИ НА ДОДАТКОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗДІЛ 2. ІНШІ ПІДСТАВИ ПОВЕРНЕННЯ СПРАВИ НА ДОДАТКОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗДІ

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru