MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Психология -> Мотивація агресивної поведінки підлітків

Название:Мотивація агресивної поведінки підлітків
Просмотров:31
Раздел:Психология
Ссылка:none(0 KB)
Описание: Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОЯСНЕННЯ АГРЕСИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ 1.1.  Поняття мотивів і мотивації поведінки людини. Типи мотивації 1.2.  Мотивація агресивності РОЗДІЛ 2. М

Часть полного текста документа:

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОЯСНЕННЯ АГРЕСИВНОЇ МОТИВАЦІЇ

ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

1.1.  Поняття мотивів і мотивації поведінки людини. Типи мотивації

1.2.  Мотивація агресивності

РОЗДІЛ 2. МОТИВАЦІЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

2.1    Психологічні особливості підліткового віку як чинник агресивної поведінки та характерологічні особливості агресивних дітей

2.2. Фактори, які впливають на формування агресивних

форм поведінки підлітків

РОЗДІЛ 3. ЕМПЕРІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ АГРЕСИВНОЇ

ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

3.1. Огляд методик психологічного дослідження агресивної поведінки

3.2. Експериментальне дослідження мотивів агресивної поведінки

підлітків

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА


Вступ

 

Актуальність. Однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності стало поширення агресії та насильства у суспільстві. Ця проблема є актуальною і для психологічної науки. Стан анемії, якій є характерним для українського суспільства, і який обумовлений кризою політичного і економічного життя суспільства, руйнуванням старої системи цінностей, знайшло свій прояв у широко розповсюдженому почутті байдужості, яка часто переростає в нелюдскість і жорстокість, зниження рівня моральної свідомості. Як наслідок цього, в суспільстві все найчастіше використовуються агресивні моделі поведінки. Під агресією ми розуміємо у даному випадку усвідомлений намір заподіяти шкоду іншої людині (фізичну чи словесну).

Особливо тяжко цей період позначається на підлітках. Тривожним симптомом є зростання кількості неповнолітніх з агресивною поведінкою. Спостерігається демонстративна поведінка підлітків по відношенню до дорослих, збільшення між групових і міжособистісних конфліктів і фактів агресивної поведінки. Наявність високої концентрації агресії у суспільстві не може не турбувати педагогів, психологів, батьків, оточуючих.

Агресивність формується переважно в процесі ранньої соціалізації в дитячому та підлітковому віці , що робить проблему дослідження мотивації агресивної поведінки підлітків актуальною і важною для вирішення практичних завдань її корекції.

Професійний інтерес психологів до питання агресивної поведінки досить високий. Природа агресії та її механізми розглянуті у працях Л. Берковіца, А. Бандури, А. Басса, Р. Аткінсона. Концептуальні розробки російських вчених Л.С. Виготського, Л.И. Божович, Р. Немова, І. Кона та ін. пов’язані з розглядом проблем психічного розвитку підлітків та проявом агресивності. Проблеми агресивної поведінки дітей розглядаються на сторінках українських періодичних видань. Аналіз літературних джерел свідчить про те, що науковцями розглянуто широке коло проблем, пов’язаних з дослідженням особливостей підліткового віку і окремо проявами агресії, але нами знайдено не так багато праць, які б досліджували мотиви підліткової агресивності.

Ціль нашої роботи – дослідження мотивації агресивної поведінки підлітків.

Для вирішення основної цілі ми ставимо наступні завдання:

-           визначити поняття мотивів і мотивації поведінки людини;

-           проаналізувати основі концептуальні теорії агресії;

-           розглянути основні особливості підліткового віку та їх вплив на виникнення агресивної поведінки;

-           виявити зовнішні фактори, які впливають на формування дитячої агресивності;

-           розробити та провести власне психодіагностичне дослідження мотивації агресивної поведінки підлітків.

Об’єкт дослідження – мотиваційна сфера підлітків

Предметом дослідження є мотивація агресивності і її взаємозв’язок з психологічними особливостями підліткового віку.

Для проведення дослідження мотивації агресивності підлітків було використано теоретичні методи : аналіз, синтез, класифікація; емпіричні: тест Басса-Дарки.

Робота складається зі вступу; 3 розділів, кожний з яких включає в себе по 2 підрозділи; висновків; списку літературних джерел та додатків.

У першому розділі розглянуті теоретичні підходи до визначення поняття мотивів, мотивації і мотивації агресивної поведінки.

У другому розділі досліджуються особливості підліткового віку і фактори, які впливають на підліткову агресивність.

У третьому розділі надано матеріали власного дослідження мотивації агресивної поведінки підлітків і зроблено загальні висновки.


Розділ 1. ............

Нет комментариев.Оставить комментарий:

Ваше Имя:
Email:
Антибот:  
Ваш комментарий:  Похожие работы:

Название:Технології подолання суїцидальної поведінки у юнацькому віці
Просмотров:183
Описание: Реферат на тему: Технології подолання суїцидальної поведінки у юнацькому віці   Зміст Вступ Основні причини спроб самогубства Попередження спроб самогубства Допомога потенційним самогубцям

Название:Соціальні дослідження економічної свідомості поведінки у 90-х роках
Просмотров:176
Описание: Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет Гуманітарний інститут Реферат на тему: Соціальні дослідження економічної свідомості поведінки у 90-х роках

Название:Віктимологічні аспекти поведінки неповнолітніх жертв статевих злочинів
Просмотров:194
Описание: Віктимологічні аспекти поведінки неповнолітніх жертв статевих злочинів віктимологія злочин статевий неповнолітній Необхідно зазначити, що у кожного злочину рамки ширші, ніж саме діяння. Злочин – це лише част

Название:Особливості проявів суїцидальної поведінки в юнацькому віці
Просмотров:178
Описание: Реферат на тему: Особливості проявів суїцидальної поведінки   Зміст   Вступ 1. Історія самогубства 2. Причини скоєння суїциду 3. Аномалії душі, або теорії самогубства

Название:Cистема роботи шкільного психолога з профілактики та подолання проблем статево-рольової поведінки старшокласників
Просмотров:129
Описание: Cистема роботи шкільного психолога з профілактики та подолання проблем статево-рольової поведінки старшокласників Зміст 1. Загальна характеристика старшого шкільного віку.

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru