MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Педагогика -> Методика підготовки і проведення лабораторного заняття з землеробства

Название:Методика підготовки і проведення лабораторного заняття з землеробства
Просмотров:16
Раздел:Педагогика
Ссылка:none(0 KB)
Описание: «Методика підготовки і проведення лабораторного заняття з землеробства» План Вступ 1. Лабораторно-практичні роботи як метод викладання землеробства 2. Структура, зміст і методик

Университетская электронная библиотека.
www.infoliolib.info

Часть полного текста документа:

«Методика підготовки і проведення лабораторного заняття з землеробства»


План

Вступ

1. Лабораторно-практичні роботи як метод викладання землеробства

2. Структура, зміст і методика проведення лабораторно-практичних робіт в землеробстві

3. Організація лабораторно-практичних занять в землеробстві

4. Лабораторні роботи з землеробства


Вступ

Предмет дослідження полягає у специфіці та значенні проведення лабораторних робіт з Землеробства.

Об’єкт – методи та методичні прийоми проведення лабораторних робіт з Землеробства.

Визначивши мету та актуальність теми, ставимо ряд завдань дослідження:

1. Опрацювати методичну літературу з обраної теми.

2. Вивчити методи педагогічного досвіду.

3. Розробити кілька різних за типом лабораторних робіт з Землеробства.

Коли взагалі поняття метод у навчання не відзначається виразністю, то поняття лабораторного методу слід визнати за одне з найменш визначених, найменш виразних. Різні автори вкладають в це поняття різне розуміння. Дехто під лабораторним методом розуміє всі ті методи шкільної роботи, де є більш або менш активна праця учня. Значення слова «лабораторія» при цьому звичайно виводять із латинського слова «лабор» — труд, праця, і тут воно тотожне із значенням трудовий; лабораторний метод — це трудовий метод навчання, коли труд має більш-менш самостійний характер. Але таке визначення методу занадто широке. Тоді воно стосується і до дослідчого методу, і до методу проектів, і взагалі до всіх методів, що мають активний характер.

Є й вужче розуміння лабораторного методу. Під ним розуміють більш-менш самостійну проробку студентами певних завдань у лабораторіях, кабінетах та інших допоміжних навчальних закладах або аудиторіях, коли останні за характером навчання обертаються в лабораторії, як це ми бачимо за дальтонівського плану.

У такому вужчому розумінні вживатимемо назву лабораторного методу й ми.

Але практичні заняття студентів у лабораторіях та кабінетах можуть обмежуватися тільки проробкою того матеріалу, що студенти раніше засвоїли з книжки або зі слів викладача, або в процесі праць студенти самостійно розв’язують певні проблеми. У першому випадку ми маємо лабораторно-ілюстративний метод, у другому — дослідницький. У цьому розділі дамо коротку характеристику першого методу.

Ще за дореволюційних часів по кращих середніх школах і в більшості вищих, вживали такого способу роботи. Студенти на лекціях професорів обізнавалися з певними розділами курсів наук, а потім у лабораторіях чи кабінетах провадили низку практичних робіт, щоб закріпити й деталізувати здобуті знання. Особливо широко цей метод практикували під час студіювання природничих наук. Вивчаючи фізику, хімію, анатомію та фізіологію, студент, прослухавши низку лекцій, неодмінно мусив був зробити декілька дослідів у лабораторії, ознайомитись детально з приладами, препаратами або навіть виготувати їх тощо. Тільки після цього роботу визнавали за закінчену.

Таким самим способом провадили роботу з природознавства і в деяких середніх школах, хоч тут вона не мала такого широкого вжитку. Слідом за природознавством такий метод почали застосовувати й до викладання інших дисциплін, зокрема суспільствознавства. Після того, як учні знайомилися з певним розділом курсу історії чи літератури, їм давали завдання для практичних робіт у кабінетах. ............

Нет комментариев.Оставить комментарий:

Ваше Имя:
Email:
Антибот:  
Ваш комментарий:  Похожие работы:

Название:Речевой портрет социальной группы студентов-филологов
Просмотров:506
Описание: Введение Речь человека – это его вербальный портрет. Речь целой группы или еще шире – социальной прослойки общества - составляет речевой портрет социальной группы. В ХХ – ХХ1 веках, когда слово, убедительное, конс

Название:Закономерности воспитания культуры безопасности студентов
Просмотров:317
Описание: Мошкин Владимир Николаевич Алтайская академия экономики и права, г. Барнаул  Калачев Геннадий Анатольевич Барнаульский государственный педагогический университет, г. Барнаул Лапаева Анна Ивановна Барнаульски

Название:Проблема конструювання тестів успішності студентів
Просмотров:449
Описание: Реферат Проблема конструювання тестів успішності студентів План Вступ 1. Аналіз проблеми 2. Класифікація тестів, їх функції 3. Особливості розробки тестів Виснов

Название:Взаимодействие психических состояний и когнитивных процессов в ходе учебной деятельности студентов
Просмотров:423
Описание: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный университет" им. В. И. Ульянова-Ленина Специальность 19. 00. 01. - общая психология, психология лич

Название:Теоретико-методологический анализ психологических особенностей личностно-профессионального развития студентов
Просмотров:390
Описание: ДИПЛОМНАЯ РАБОТА   Теоретико-методологический анализ психологических особенностей личностно-профессионального развития студентов   Введение Особую актуальнос

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru