MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Журналистика -> Факт та його функція в журналістському творі

Название:Факт та його функція в журналістському творі
Просмотров:108
Раздел:Журналистика
Ссылка:none(0 KB)
Описание: КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ: “Факт та його функція в журналістському творі” Зміст Вступ 1.  Факт в журналістському творі 1.1  Визначення факту, його природа і видив журнал

Университетская электронная библиотека.
www.infoliolib.info

Часть полного текста документа:

КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ:

“Факт та його функція в журналістському творі”


Зміст

Вступ

1.  Факт в журналістському творі

1.1  Визначення факту, його природа і видив журналістиці

1.2  Оцінка факту в журналістському творі

1.3  Факт та образ в журналістському творі

2.  Місце факту в різних жанрах журналістики

2.1  Факт в інформаційних жанрах

2.2  Факт в аналітичних жанрах

2.3  Факт в художньо-публіцистичних жанрах

Висновок

Список використаних джерел


Вступ

Актуальність дослідження. Як відомо в основі будь-якого журналістського твору лежать факти – своєрідні цеглинки, з яких складається вся його структура. Тому таким важливим моментом журналістської роботи є не тільки збір фактичного матеріалу, але й методи його обробки і викладу. Для того щоб успішно оперувати фактами, вміло пред’являти їх у тексті, вибудовувати з них певну систему доказів, використовувати їх в якості наочної ілюстрації думок, необхідно для початку розібратися в складній природі факту, що виражається в проблемі співвідношення факту і об’єктивної реальності, бо при цьому виникає протиріччя – ототожнення факту і події, адже відображення оригіналу не є самим оригіналом.

Об’єктом цього дослідження є власне поняття факт як одиниця об’єктивної дійсності.

Предмет дослідження – факт в контексті журналістського твору, його значення та функції.

Методи дослідження – аналіз теоретичної бази, підручників, наукових робіт, статей; аналіз практичної бази, власне журналістських творів; узагальнення і систематизація отриманих даних;

Мета роботи – сформулювати природу факту, визначити його види та на конкретних прикладах розглянути використання факту в журналістських творах.

Для того, щоб досягти поставленої мети, я сформулювала наступі завдання:

Визначити природу і призначення факту;

Розглянути таке поняття як «образ» в журналістському творі;

Визначити критерії достовірності факту;

Розглянути яке місце займає факт у тому чи іншому жанрі журналістики.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:

·  Досліджено питання об’єктивності факту, як явища, що відображає зміст події;

·  Проаналізовано природу факту як явища об’єктивної дійсності;

·  Виявлено характерні особливості втілення факту в різних за жанровою тематикою журналістських творах.

Ціль наукової роботи – визначення місця факту в журналістиці і виявлення межі, коли об’єктивна інформація, що міститься у факті стає суб’єктивною, тобто інтерпретованою журналістом.

Факт – мікроскопічна частка реальної дійсності. За його допомогою журналіст може вказати на зв'язок реальної конкретної ситуації з масштабною суспільною проблемою, продемонструвати ступінь своєї зацікавленості ситуацією, визначити варіанти розвитку подій тощо. Проте складність розгляду цього поняття полягає в тому, що сам по собі факт багатоплановий, а вписаний у систему суджень, у процес доказу, у той чи інший узагальнюючий журналістський матеріал, факт втрачає свою природну багатогранність, висвітлюється якоюсь однією стороною, тобто стає вже не реальним фактом, а відображеним крізь свідомість і розуміння автора твору.

Виходячи з цілей і завдань, курсова робота має наступну структуру: вступ, основна частина, що складається з двох розділів, в першому розділі розглядаються теоретичні аспекти теми, другий безпосередньо заснований на конкретних прикладах, висновок, список використаної літератури та додатки.


1. Факт в журналістському творі

1.1  Визначення факту, його природа і види в журналістиці

Факт (від лат. ............

Нет комментариев.Оставить комментарий:

Ваше Имя:
Email:
Антибот:  
Ваш комментарий:  Похожие работы:

Название:Конфекціювання матеріалів і дослідження їх властивостей для виготовлення жіночого літнього комплекту
Просмотров:329
Описание: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Українська інженерно-педагогічна академія Кафедра технології і дизайну Курсова робота З дисципліни “Матеріалознавство швейн

Название:Логічні помилки в текстах журналістських видань
Просмотров:394
Описание: Логічні помилки в текстах журналістських видань Зміст Вступ Розділ 1. Закони логіки і природа логічних помилок в журналістському тексті 1.1 Текст і закони логіки 1.2 Од

Название:Хромосоми як матеріальна основа спадковості. Зміни хромосом та механізми їх реорганізації
Просмотров:316
Описание: Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Факультет біотехнології і біотехніки Реферат по курсу: Біологія клітини

Название:Правові наслідки недійсності правочину
Просмотров:135
Описание: Зміст   Вступ Розділ І. Загальна характеристика правочину 1.1 Поняття правочину 1.2 Умови дійсності правочину Розділ ІІ. Види недійсних правочинів 2.1 Нікчемні правочини 2.2 Оспорювані правочини Розд

Название:Зображальна журналістика в районних газетах
Просмотров:154
Описание: Зображальна журналістика в районних газетах   Вступ Засоби масової інформації на даний час являють собою основний фундамент формування внутрішніх ідеалів, цінностей, поглядів на життя у світі кожної о

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru