MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> ФизикаНазвание:Виконання відкритих електропроводок у трубах
Раздел:Физика
Ссылка:Скачать(265 KB)
Описание: Тема: Виконання відкритих електропроводок у трубах Монтаж відкритих електропроводок у трубах Сталеві труби використовуються для захисту проводів і кабелів від механічни

Название:Виконання відкритих електропроводок на ізолюючих опорах
Раздел:Физика
Ссылка:Скачать(268 KB)
Описание: ТЕМА: Виконання відкритих електропроводок на ізолюючих опорах ЗМІСТ 1. Загальні відомості про відкриті електропроводки 2. Технологічний процес виконання відкритих елек

Название:Визначення якостей котлової, тепломережевої води і конденсату
Раздел:Физика
Ссылка:Скачать(18 KB)
Описание: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський державний технічний університет імені Івана ПулюяКафедра енергозбереження та енергетичного менеджментуЛабораторні роботи "ТЕЦ, котельні та теплоси

Название:визначення термодинамічних властивостей різних речовин і матеріалів
Раздел:Физика
Ссылка:Скачать(32 KB)
Описание: Міністерство Освіти і Науки України Львівський Інститут Економіки і Туризму Реферат На тему: «Методи визначення термодинамічних показників властивостей різних речовн і матеріалів»  

Название:Визначення теплової потужності промислової будівлі та величини витрат на генерацію тепла при впровадженні на ній енергозберігаючих заходів
Раздел:Физика
Ссылка:Скачать(164 KB)
Описание: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Контрольна робота З дисципліни "Система виробництва та розпо

Название:Визначення реологічних характеристик
Раздел:Физика
Ссылка:Скачать(252 KB)
Описание: ЗМІСТ Вступ 1 Визначення реологічних характеристик на ротаційних віскозиметрах 2 Визначення реологічних характеристик на капілярних віскозиметрах 3 Метод конічного еластоміра 4 Визначення реологічни

Название:Визначення опору системи захисного заземлення, питомого опору ґрунту й опору провідників
Раздел:Физика
Ссылка:Скачать(10 KB)
Описание: Міністерство освіти і науки України Українська Академія Друкарства           Лабораторна робота «Визначення опору системи захисного заземлення, питомого опору ґрунту й опору провідників

Название:Визначення модуля пружності з деформації розтягу
Раздел:Физика
Ссылка:Скачать(24 KB)
Описание: Лабораторна робота № 2   ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ З ДЕФОРМАЦІЇ РОЗТЯГУ   Мета роботи: Дослідити залежність видовження зразка від навантаження. Визначити модуль Юнга для капрону. Прилади і ма

Название:Визначення коефіціенту поверхневого натягу рідини
Раздел:Физика
Ссылка:Скачать(83 KB)
Описание: ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11   ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РІДИНИ Мета роботи: Визначити коефіцієнт поверхневого натягу води методом відриву петлі. Прилади і матеріали: Динамометр типу ДПН

Название:Визначення кількості витків в обмотках трансформатора
Раздел:Физика
Ссылка:Скачать(117 KB)
Описание:     Перелік лабораторних робіт з фізики № п/п Назва лабораторних робіт Кількість годин 1.      Дослідне підтвердження закону Бойля-Маріотта 2 2.      Визначенн

Название:Визначення енергоефективності енергоспоживаючих систем
Раздел:Физика
Ссылка:Скачать(238 KB)
Описание: Міністерство освіти і науки України Сумський Державний Університет Кафедра прикладної гідроаеромеханіки КУРСОВА РОБОТА на тему: "Визначення енергоефективності енергоспоживаючи

Название:Визначення енергетичних параметрів газотурбінної установки
Раздел:Физика
Ссылка:Скачать(116 KB)
Описание: Завдання Визначити ефективний ККД  та корисну потужність  газотурбінної установки без регенерації тепла з ізобарним підведенням тепла, якщо відомі такі параметри ГТУ: ступінь підвищення тиску , внутрішні

Название:Визначення густини твердого тіла та рідини гідростатичним зважуванням
Раздел:Физика
Ссылка:Скачать(38 KB)
Описание: Лабораторна робота № 6.   ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ ТВЕРДОГО ТІЛА ТА РІДИНИ ГІДРОСТАТИЧНИМ ЗВАЖУВАННЯМ. Мета роботи: використавши закон Архімеда та, знаючи густину води , визначити густину твердого тіла та рід

Название:Виды теплообмена
Раздел:Физика
Ссылка:Скачать(356 KB)
Описание: СОДЕРЖАНИЕ Предисловие Обозначения 1 Стационарная задача теплопроводности 1.1 Общее понятие термического сопротивления 1.2 Прямоугольные координаты 1.3 Цилиндрические координаты 1.4 Сферические коорди

Название:Виды соединений резисторов
Раздел:Физика
Ссылка:Скачать(15 KB)
Описание: ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 Тема: Виды соединений резисторов. Цель работы: Проверить опытным путем справедливость соотношений при последовательном соединении резисторов, справедливость второго закона Кирхго

Название:Види теплогенераторів
Раздел:Физика
Ссылка:Скачать(78 KB)
Описание: 1. Конструкції топок   1.1 Шарові топки   У топках з шаровим спалюванням палива основними трудоємкими робочими процесами є: завантаження палива на решітку; прошуровування (просування, розрівнювання) шару

Название:Види захисту промислових пристроїв від перенапружень
Раздел:Физика
Ссылка:Скачать(56 KB)
Описание: Види захисту промислових пристроїв від перенапружень. Види грозозахисту Для забезпечення максимального ступеня захисту від перенапружень застосовують комбіновані системи з декількома ступенями захисту ум

Название:Виготовлення біполярного транзистора
Раздел:Физика
Ссылка:Скачать(13 KB)
Описание: Біполярний транзистор — напівпровідниковий елемент електронних схем, із трьома електродами, один з яких служить для керування струмом між двома іншими. Термін "біполярний" підкреслює той факт, що принцип р

Название:Вивчення процесів дифузії при спіканні кристалічних тіл
Раздел:Физика
Ссылка:Скачать(38 KB)
Описание: Практична робота №5 Вивчення процесів дифузії при спіканні кристалічних тіл 1, Причини й закони дифузії. Дифузія - поширення речовини в якому-небудь середовищі в напрямку зменшення її концентрації , обумов

Название:Вивчення особливостей теплового розширення води
Раздел:Физика
Ссылка:Скачать(23 KB)
Описание: Лабораторна робота № 10.   ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕПЛОВОГО РОЗШИРЕННЯ ВОДИ Мета роботи: Дослідити, як залежить коефіцієнт теплового розширення води від температури. Прилади і матеріали: Тонкостінна скл


 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru