MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Экономика -> Аналіз кількісних та якісних параметрів ПСП "Саверці"

Название:Аналіз кількісних та якісних параметрів ПСП "Саверці"
Просмотров:88
Раздел:Экономика
Ссылка:none(0 KB)
Описание: Аналіз кількісних та якісних показників Таблиця Аналіз руху і стану основних засобів в ПСП “Саверці” Показники 2004 2005 2006 2006 рік у % до 2004 Рух основних засобів: 1.    Наявність на

Часть полного текста документа:

Аналіз кількісних та якісних показників

Таблиця

Аналіз руху і стану основних засобів в ПСП “Саверці”

Показники 2004 2005 2006 2006 рік у % до 2004 Рух основних засобів: 1.    Наявність на початок року, тис.грн. 11681,5 15579,1 18759,5 2.    Надійшло, тис.грн. 4145,3 3963,8 2601,7 3.    Вибуло, тис.грн. 247,7 783,4 1781,8 4.    Наявність на кінець року, тис.грн. 15579,1 18759,5 19579,4 5.    Річний приріст (+), зниження (-), тис.грн. 3897,6 3180,4 819,9 6.    Коефіцієнт росту, % 133,4 120,4 104,4 7.    Коефіцієнт приросту, % 33,4 20,4 4,4 8.    Коефіцієнт вибуття, % 2,1 5,0 9,5 9.    Коефіцієнт оновлення, % 26,6 21,1 13,3 Стан основних засобів: 10.  Нараховано зносу, тис.грн.: а) на початок року 5714,1 6219,7 7081,6 б) на кінець року 6219,7 7081,6 7837,6 11.  Амортизаційні відрахування, тис.грн. 12.  Залишкова вартість основних виробничих засобів, тис.грн.: а)  на початок року 5967,4 9359,4 11677,9 б) на кінець року 5461,8 8497,5 10921,9 13.  Коефіцієнт зносу, % а)  на початок року 48,9 39,9 37,7 б) на кінець року 53,2 45,5 41,8 14.  Відхилення, всього, % 4,3 5,6 4,1 15.  Коефіцієнт придатності, % а)  на початок року 51,1 60,1 62,3 б) на кінець року 46,8 54,5 59,2

Основні фонди поряд із землею і трудовими ресурсами, є найважливішими факторами, складовою частиною матеріально-технічної бази та матеріальною основою організаційно-технічних процесів на підприємстві. Забезпеченість і озброєність основними фондами характеризує рівень технічного та економічного розвитку продуктивних сил суспільства в цілому і окремих його галузей зокрема. Для здійснення будь-якої виробничої діяльності підприємствам потрібні основні засоби або, інакше кажучи, засоби праці. Від предметів праці вони відрізняються тим, що беруть участь у виробництві протягом кількох років, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і фізичні властивості. Засоби праці зношуються поступово, а отже, переносять свою вартість на виробництво продукції частинами.

Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Основні засоби - це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі, а їх вартість переноситься конкретною працею на вартість виготовлюваної продукції, робіт, послуг частинами в міру зношеності в розмірі зносу.

Основні засоби сільськогосподарських підприємств складаються з різноманітних об’єктів, які розрізняють за призначенням, натурально-речовим складом, строками експлуатації, конструкцією та іншими ознаками. Така різноманітність основних засобів викликає необхідність їх класифікації.

За функціональним призначенням основні засоби поділяються на: основні засоби виробничого призначення і невиробничого призначення. ............

Нет комментариев.Оставить комментарий:

Ваше Имя:
Email:
Антибот:  
Ваш комментарий:  Похожие работы:

Название:Організація документообігу на підприємстві
Просмотров:340
Описание: Вступ На сьогоднішній день важливим є доступ до інформаційних ресурсів і скорочення часових витрат на розв'язання задач пов'язаних з документообігом. Саме електронний документообіг відкриває можливості для

Название:Організаційні та економічні аспекти енергоменеджменту на машинобудівному підприємстві. Складання енергетичного балансу машинобудівного підприємства
Просмотров:373
Описание: Курсова робота на тему "Організаційні та економічні аспекти енергоменеджменту на машинобудівному підприємстві. Складання енергетичного балансу машинобудівного підприємства"

Название:Аналіз фінансового стану підприємства
Просмотров:392
Описание: Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Криворізький економічний інститут ОЕФ Кафедра обліку і аудиту

Название:Аналіз стану ринку і визначення ринкових перспектив підприємства
Просмотров:340
Описание: КУРСОВА РОБОТА з мікроекономіки Аналіз стану ринку і визначення ринкових перспектив підприємства ЗМІСТ Перелік умовних позначень Вступ 1. Аналіз стану спожива

Название:Розвиток сучасного музичного мистецтва та основних його напрямків
Просмотров:393
Описание: Розвиток сучасного музичного мистецтва та основних його напрямків (курсова робота) Зміст Вступ Розділ 1. Музика як психо-фізіологічний чинник впливу на особистість дитини Розділ 2. Напрямки сучасної

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru